• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Všetko najlepšie pani W

1260

17. januára 2016 sa Helena Woleková, zakladateľka a správkyňa nadácie SOCIA, dožíva životného jubilea – nádherných 70 rokov. Táto mimoriadna žena je príkladom pracovitosti, skromnosti, empatie a dobroty. Je neuveriteľné, a stále nás prekvapuje, čo všetko sa v tejto drobnej žene skrýva.

My, v nadácii SOCIA, jej želáme pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti a šťastia. Pani W, ako ju v nadácii voláme (inšpirované rovnako silnou a obdivuhodnou M z filmu o agentovi 007), je pre nás stelesnením úžasného, charizmatického a dobrého človeka. Dúfame, že ešte veľakrát budeme mať príležitosť byť v jej prítomnosti a pracovať s ňou.

Pani W, blahoželáme a ďakujeme.

 

Prianím pani W bolo, aby jej hostia nenosili dary ale aby prispeli finančne. Rozhodla sa tento dar vložiť do programu podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze. Účastníci oslavy okrúhlych narodenín tak vyzbierali sumu 1 700 €.

 


Grantový program podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze

Ide o cielenú podporu dlhodobej krízovej intervencie (sanácie), ktorú poskytujú rodinám v kríze akreditované subjekty. Finančné príspevky organizáciám resp. rodinám sú účelové a majú predísť separácii dieťaťa od rodičov (napr. strata bývania pri nezaplatení nájomného a pod.).

Vznik tohto grantového programu inicioval v roku 2010 a odvtedy aj dlhodobo financuje Andrej Jankuliak. V rámci programu prijímame žiadosti organizácii priebežne počas celého roka.

„Veľmi ďakujeme za podporu rodiny, ktorá sa stará o pestúnskeho syna so špeciálnymi potrebami. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, rodina navštevuje pravidelne špecialistov v Banskej Bystrici a na nákup pomôcky k písaniu. Starostlivosť o zverené dieťa je náročná – niekedy ťažko zvládnuteľná, nakoľko dochádza často k poškodeniam vecí, ktoré rodine nepatria a treba ich potom nechať opraviť alebo zakúpiť (v poslednej dobe – vysávač alebo prerezané kábliky v požičanom aute…….)…“
sociálna pracovníčka o.z. Návrat

 

Životopis PhDr. Heleny Wolekovej:

Helena Woleková sa narodila 17. januára 1946 v Podkriváni. Má troch synov a štyri vnúčatá.

Je držiteľkou Pribinovho kríža II. triedy, Radu Ľudovíta Štúra II. triedy a vyznamenania Knight in the Order of Orange Nassau (Rytier rádu Orange Nassau) piateho stupňa, ktoré udelila Jej Veličenstvo holandská kráľovná Beatrix, (za prínos ich dlhoročnej spolupráce s holandskými súkromnými nadáciami v sociálnej oblasti).

Celý svoj profesionálny život venovala práci v oblasti sociológie a sociálnych vecí. Vždy bola  aktívna a stále sa angažuje v  oblasti ochrany ľudských práv a pomoci sociálne odkázaným.

 

Od 1.1.2002 – doteraz

Zakladateľka a správkyňa nadácie, koordinátorka programov v oblasti sociálnych služieb a sociálnej práce

 

Od 01. 05. 1995 – 31. 12. 2002

Programová riaditeľka
Centrum pre analýzy sociálnej politiky, Bratislava

 

Od marca 1994 do novembra 1994

Poradkyňa ministra práce a sociálnych vecí
Ministerstvo práce, sociálnych vecí, Bratislava

 

Od apríla 1991 – do júna 1992

Ministerka práce a sociálnych vecí SR
Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Bratislava

 

Od 1. 1. 1990 – apríl 1991

Personálna riaditeľka Federálneho ministerstva hutí a ťažkého priemyslu
Federálne ministerstvo hutí a ťažkého priemyslu, Praha

 

Od októbra 1980 – decembra 1990

Vedúca oddelenia psychológie a sociológie
Ústav technológie a racionalizácie ZŤS Bratislava

 

Od októbra 1968 – august 1980

Vedúca oddelenia  sociológie
Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava