• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Vydali sme pre Vás: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?

V týchto dňoch sme aktualizovali a doplnili brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?
Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015.

Brožúra: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?

Brožúra je v menšom náklade vydaná v tlačnej verzii, ale je vydaná aj elektronická verzia, PDF, ktoré môžete šíriť ďalej.