• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Vyhlásenie výzvy na partnera pre zriadenie Centra včasnej intervencie

Nadácia SOCIA vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na partnerstvo pri zriadení Centra včasnej intervencie v regióne Banská Bystrica. Tu nájdete úplné znenie výzvyformulár.

Leave a Reply