• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Výročná správa 2013

Tu nájdete aktuálnu výročnu správu nadácie SOCIA za rok 2013

Výročná správa 2013