Rýchla navigácia
Aktuality
Vyhlásenie výzvy
Vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2014 >>
ZRKADLENIA
- nová knižka pre Lienku pomoci >>

archív noviniek >>
Každý človek musí niesť svoj kríž.

Niektorí z nás ho však majú ťažší.
Zdravotne postihnutí ho nesú od narodenia alebo úrazu.
Starým ľuďom oťažel vekom.
Opusteným deťom ho urobili ich rodičia.
Iní si ho robia ťažší sami.

Všetci potrebujú pomoc.

Pomáhame ľuďom niesť ich kríže a podporujeme organizácie, ktoré robia to isté.

Partneri
Naše projekty