Rýchla navigácia
Aktuality
KEĎ 10.+20.= 30 000
Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA o.z. Návrat >>
MÁME PARTNERA PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO!
Nadácia SOCIA vybrala partnera projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku pre Východné Slovensko >>
LIENKA POMOCI 2014
SOCIA rozdeľovala peniaze z minuloročnej zbierky a už pripravujeme jej ďalší ročník >>
SPOLUPRACUJME
zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov. Informácia o zahájení národného projektu >>
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013
Aktuálna výročná správa za rok 2013 je k dispozícii >>
ZRKADLENIA
- nová knižka pre Lienku pomoci >>

archív noviniek >>
Každý človek musí niesť svoj kríž.

Niektorí z nás ho však majú ťažší.
Zdravotne postihnutí ho nesú od narodenia alebo úrazu.
Starým ľuďom oťažel vekom.
Opusteným deťom ho urobili ich rodičia.
Iní si ho robia ťažší sami.

Všetci potrebujú pomoc.

Pomáhame ľuďom niesť ich kríže a podporujeme organizácie, ktoré robia to isté.

Partneri
Naše projekty