Rýchla navigácia
Aktuality
TVORBA OTVORENÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
analýzy, návrh modelu a záznamy zo stretnutí s cieľovými skupinami >>
JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE
- vernisáž výstavy a premietnutie dokumentárneho filmu >>
KEĎ 10.+20.= 30 000
Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA o.z. Návrat >>
MÁME PARTNERA PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO!
Nadácia SOCIA vybrala partnera projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku pre Východné Slovensko >>
LIENKA POMOCI 2014
SOCIA rozdeľovala peniaze z minuloročnej zbierky a už pripravujeme jej ďalší ročník >>
SPOLUPRACUJME
zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov. Informácia o zahájení národného projektu >>

archív noviniek >>
Každý človek musí niesť svoj kríž.

Niektorí z nás ho však majú ťažší.
Zdravotne postihnutí ho nesú od narodenia alebo úrazu.
Starým ľuďom oťažel vekom.
Opusteným deťom ho urobili ich rodičia.
Iní si ho robia ťažší sami.

Všetci potrebujú pomoc.

Pomáhame ľuďom niesť ich kríže a podporujeme organizácie, ktoré robia to isté.

Partneri
Naše projekty