• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Easy Read – koronavírus

Pre ľudí s rôznym postihnutím sme pripravili Easy Read (ľahko čitateľný text) o koronavíruse. Text vznikol v spolupráci s Down Syndrome Association a Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku.

Celý text tu: