• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Konferencia NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2019

Nezávislý život— Správne otázky

25. júna 2019

Hotel Saffron, Bratislava

Po roku Vás opäť pozývame diskutovať o nezávislom živote, zdieľať vzájomne svoje skúsenosti a pýtať sa správne otázky.

Na jeseň tohto roku bude Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pripravovať sériu otázok pre Slovenskú republiku. Budú formulovať otázky, aby zistili, ako Slovensko pokročilo v napĺňaní Dohovoru. Práve túto príležitosť chceme využiť a pokračovať v diskusii so všetkými, ktorých sa uplatňovanie Dohovoru najviac dotýka.  

Tešíme sa na Vás a na spoločnú prácu pri okrúhlych stoloch.

Prihlasovať sa môžete: na tomto linku.

Pozvánka a program.

SOCIA—Nadácia na podporu sociálnych zmien, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, a Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR