• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Konferencia Nezávislý život 2021 – Máme plány (?)

Už štvrtýkrát pripravujeme konferenciu Nezávislý život v spolupráci s  Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Veríme, že sa nám spoločne darí vytvárať priestor na diskusiu a prenášať výsledky z diskusie ďalej, či už vo forme správ pre Výbor OSN pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo slovenským zástupcom verejnej správy.

Čo nás čaká tento rok:

  • veľký online panel – 16. júna 2021,
  • dotazníkový prieskum – leto 2021,
  • pracovné skupiny – jeseň 2021.

Hlavnou témou po ťažkom roku pandémie sú plány. Plán obnovy a odolnosti, plán čerpania eurofondov, plán reforiem, plán znovu oživenia ekonomiky, plány na predchádzanie krízových situácií.

Ďalšie informácie tu.

Prihlasovanie na konferenciu sprístupníme začiatkom júna, včas zverejníme všetky potrebné detaily k prihlasovaniu a programu.