• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk
In Novinky

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – čo to pre nás znamená, 22.6.2018

Pozývame Vás na konferenciu  Nezávislý život— čo to pre nás znamená, nad ktorou prebral záštitu J. E. pán Andrej Kiska.

Konferencia sa uskutoční v piatok 22. júna 2018 v hoteli Saffron v Bratislave.

Prihlasovať sa dá online tu: prihlasovací formulár.

Inšpiráciou konferencie bolo vydanie Všeobecného komentáru k článku 19 Dohovoru o práva osôb so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity. Chceme predstaviť tento dôležitý materiál a vysvetliť, čo znamená pre ľudí s postihnutím a ako máme na Slovensku ďalej postupovať. Konkrétni ľudia s postihnutím povedia, čo nezávislý život znamená pre nich a čo potrebujú pre jeho naplnenie. Chceme spoločne pripraviť závery, ktoré zhrnú spoločné princípy a naše potreby.

Konferenciu organizujeme v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Janou Žitňanskou a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR.

 

Pri tejto príležitosti sme pripravili vydanie všeobecného komentáru k článku 19 v easy read verzii – brožúra čl. 19

Pozvánka a program na stiahnutie: KONFERENCIA NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2018 program

 

Program konferencie

9:00 –  9:30     Registrácia

9:30 –  9:45     Otvorenie a privítanie

9:45 – 10:00    Čo urobila EÚ pre nezávislý život? – Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu

10:00 – 10:20 Aké nástroje máme na Slovensku pre podporu nezávislého života – zástupca MPSVR

10:20 – 10:40 Všeobecný komentár k článku 19 – čo to znamená pre štát Maroš Matiaško, Európsky súd pre ľudské práva

 

10:40 – 11:00 Prestávka

 

11:00 – 12:30 Čo pre mňa znamená nezávislý život?  – Zástupcovia ľudí so zdravotným postihnutím

 

12:30 – 13:30 Obed

 

13:30 – 15:00 Okrúhle stoly: Čo je to nezávislý život, čo na Slovensku funguje a kde sú potrebné urobiť zmeny?

15:00 – 15:30 Závery konferencie – zhrnutie zo skupín a predstavenie spoločných princípov Nezávislého života