• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Odporúčania pre krízovú situáciu

Niekoľko odborníkov z Fora pre ľudské práva (Maroš Matiaško), Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (Miroslav Cangár), nadácie SOCIA (Mária Machajdíková) a SocioFóra (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka) ako aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa rozhodli reagovať na mnohé otázky od poskytovateľov sociálnych služieb v tejto komplikovanej situácii. V záujme zvýšenia istoty pri tažkom rozhodovaní a poskytovaní sociálnych služieb v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19 preto pripravili  nasledovné odporúčania:

ODPORÚČANIA pre prípravu riešení situácií v prípade karantény v zariadeniach sociálnych služieb (tzv. krízové plány) a základné odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie. Cieľom tohto dokumentu je podporiť poskytovateľov v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť im zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácii súvisiacich s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. V prílohe tohto dokumentu je aj niekoľko súborov, kde nájdete sumár odporúčaní štátnych orgánov, podrobnejší príklad tém, ktoré by mali byť súčasťou krízového plánu a vzor vytvorenia zoznamu tímu/personálu v prípade karantény v zariadení.

ODPORÚČANIE ohľadom niektorých základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach sociálnych služieb.