• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike

Nadácia SOCIA od svojho vzniku kladie dôraz na komunitné služby. Posledné roky sa snažíme podporovať proces deinštitucionalizácie. Pri snahách o zmeny je vždy dôležité poznať situáciu, kde sa nachádzame a čo máme za sebou. Preto sme radi, že sme mohli vydať publikáciu Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike, ktorá takýto komplexný pohľad poskytuje. Ako ďalej píše recenzentka Mgr. Tereza Palanová, „může se stát dobrým průvodcem i klíčovým přehledem jak pro sociální pracovníky a sociology, tak pro odborníky v oblasti sociální politiky. Recenzovaná publikace může být inspirativní i pro studenty a pracovníky zabývající se teorií a výzkumem v oblasti sociální politiky a sociální práce stejně jako politické nositele změny v sociální oblasti, protože na základě konkrétních údajů jasně nazývá a identifikuje potřebu širokého rozhledu a pokory jako základních předpokladů úspěchů ve vědě i v reálné praxi řízení a poskytování sociálních služeb. Přestože je monografie věnována slovenskému prostředí, publikace je vhodná jako studijní materiál i pro českou praxi. Možná, že právě tato publikace podnítí další historický výzkum o procesu transformace a deinstitucionalizace v českém akademickém i politickém prostředí.“

Tu nájdete ďalšie naše publikácie.