• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi účastníkmi konferencie Nezávislý život 2021

Nadácia SOCIA spolu s partnermi, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR, zrealizovala 4. ročník konferencie Nezávislý život. Hlavná časť panelu sa konala 16. júna 2021.

Témou po ťažkom roku pandémie boli plány. Predstavili sme si hlavné plány, ktoré pre Slovensko v najbližších rokoch majú pomôcť vyčerpať spolu viac ako 18 miliárd eur.

Venovali sme sa najmä:

  • Plánu obnovy a odolnosti,
  • Partnerskej dohode pre politiku súdržnosti a operačnému programu Slovensko
  • Agenda 2030 a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia

Potrebujeme rozumieť plánom, aby sme vedeli kontrolovať, či sa plnia a prípadne navrhovať zmeny, aby reálne pomohli pri napĺňaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto sme vyzvali účastníkov, aby sa počas júla zapojili do krátkeho dotazníkového prieskumu ohľadom ďalšej spolupráce s nadáciou SOCIA v oblasti eurofondov a plánu obnovy a odolnosti.

Výsledky dotazníkového prieskumu Nezávislý život 2021