• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Rozvoj včasnej intervencie

CVI_na bok_podnadpis

Zásadnú úlohu vo vývoji dieťaťa predstavujú prvé tri roky života. V tomto období sú kompenzačné mechanizmy mozgu tak obrovské, že umožňujú najlepšie rozvinúť náhradné mechanizmy i u tých detí, ktoré majú v niektorej oblasti vývoja vážne znevýhodnenie.

Napriek tomu, že na Slovensku do oblasti včasnej intervencie vstupujú služby až troch rezortov zdravotného (neonatológia, pediatria, rehabilitácia, neurológia), školského (sieť centier špeciálnopedagogického poradenstva) a sociálneho (nová služba včasnej intervencie, sociálne poradenstvo a celá oblasť dávok a kompenzácií), služby pre rodinu so znevýhodneným dieťaťom sú ťažko dostupné a fragmentárne.

SOCIA realizuje projektom Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku vďaka podpore nadácie VELUX z Dánska. V rámci projektu podporí vznik a rozvoj 3 modelových centier včasnej intervencie (CVI) na západnom, strednom a východnom Slovensku. Mapuje služby včasnej intervencie v rezorte školstva, zdravotníctva a rezorte sociálnych vecí a na základe získaných skúseností vypracuje návrh rozvoja včasnej intervencie – nutné zmeny v legislatívnej, organizačnej, finančnej a metodickej oblasti (tzv. cestová mapa rozvoja včasnej intervencie).