• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Voľby do európskeho parlamentu – šanca pre všetkých

ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM

Sme radi, že môžeme predstaviť preklad MANIFESTU, ktorý pripravila organizácia Inclusion Europe. Cieľom dokumentu je, aby všetci, naozaj všetci, čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú európske voľby v roku 2019.

Dokument má tri časti.

Časť 1 a časť 2 sú pre priaznivcov inklúzie:
pre sebaobhajcov, pre rodinných príslušníkov, pre každého, kto podporuje inklúziu a pre všetkých občanov Európskej únie (ďalej EÚ).

Časť 3 je pre politické strany a ich kandidátky a kandidátov. Môžu ju využiť orgány zodpovedné za organizovanie volieb a tým umožniť, aby boli prístupné pre čo najväčší počet ľudí.

Nezabudnite 25. mája 2019.

Choďte voliť.