• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by martina

Projekt Pomôžte nám vidieť svet lepšie

V mesiacoch október 2015 – apríl 2016 realizujú naše tri Centrá včasnej intervencie (Bratislava, Košice, Žilina) projekt zameraný na stimuláciu zrakového vývinu detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska sme nakúpili pomôcky a materiál na výrobu zrakových pomôcok v celkovej hodnote 3000 Eur. Na tomto linku nájdete celý článok ako bol grant použitý. 

Kampaň mesiaca január: Selfie pre seniorov

Ja a moje staršie ja    Reklamná kampaň Selfie pre seniorov sa niesla v myšlienke, aby sme nezabúdali na starých ľudí. Kampaň pre nás pripravila reklamná agentúra Creative Department a kampaň si zaslúžila prvenstvo v kategórii Kampaň za mesiac január. http://medialne.etrend.sk/marketing/celebrity-ukazali-svoje-starsie-ja-pre-dobru-vec.html Ľudia v kampani ukázali svoje staršie ja. Pre dobrú vec. #mojeSTARsieja