• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Archives

SocioFórum

SocioFórum je platforma minovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. Poslaním SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. SOCIA zabezpečuje odborné analýzy a stanoviská a je organizačným garantom SocioFóra od jej vzniku. Od roku 2012 funguje SocioFórum ako samostatný právny subjekt. www.socioforum.sk

Rozvoj včasnej intervencie

Zásadnú úlohu vo vývoji dieťaťa predstavujú prvé tri roky života. V tomto období sú kompenzačné mechanizmy mozgu tak obrovské, že umožňujú najlepšie rozvinúť náhradné mechanizmy i u tých detí, ktoré majú v niektorej oblasti vývoja vážne znevýhodnenie. Napriek tomu, že na Slovensku do oblasti včasnej intervencie vstupujú služby až troch rezortov zdravotného (neonatológia, pediatria, rehabilitácia,

Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA

SOCIA je jediná nadácia na Slovensku, ktorá dlhodobo realizuje zbierku zameranú na podporu seniorov – LIENKA POMOCI a každoročne organizuje kampaň na odbúranie predsudkov o starobe Staroba sa nás dotýka. Od roku 2009 si kampaň a zbierka buduje vlastnú značku  a súčasne získala viacerých ambasádorov zo sveta šoubiznisu (majster Chudík, Cibulková, Banášová, Sajfa, Latinák, Krajčiová, Kostelný,

Podpora deinštitucionalizácie

  Slovensko je v zvláštnej situácii. Koncom mája 2010 vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Náš štát tak deklaroval, že mu záleží na napĺňaní ľudských práv každého človeka. Samotný Dohovor totiž neprisudzuje ľuďom so zdravotným postihnutím nejaké výnimočné privilégia. Dokument požaduje rešpektovať ľudské práva tejto „najväčšej svetovej minority“ a čo je dôležité, vyžaduje