• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Daily Archives: 1. júna 2021

Program konferencie Nezávislý život 2021 – Máme plány (?)

Nadácia SOCIA spolu s partnermi Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR realizovali 4. ročník konferencie Nezávislý život. Konal sa 16. júna 2021 od 9.00 do 11.30 hod. Program: 8:50 – 9:00      Prihlasovanie do online platformy 9:00 – 9:10      Privítanie a otvorenie konferencie 9:10 – 9:20      Úvod