• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Daily Archives: 21. marca 2023

Alternatívna správa pre výbor OSN proti mučeniu

Pridali sme sa ku konzorciu 8 organizácií, aby sme spoločnou správou k Výboru OSN proti mučeniu hovorili o situácii ľudí so zdravotným postihnutím. Výbor sme informovali o problémoch s kriminalizáciou zlého zaobchádzania, o neefektívnej deinštitucionalizácii, problematickej právnej úpravy obmedzujúcich prostriedkov a absentujúcej paliatívnej starostlivosti.  Ďakujeme Fóru pre ľudské práva za prizvanie k spolupráci. CAT_coalition of

S nami, nie pre nás!

V utorok 21. marca 2023 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu (#WDSD). Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol prvýkrát vyhlásený v roku 2012. DSI aj tento rok vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená