• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by kamila

Pozvánka na konferenciu

  Pozývame vás na výročnú konferenciu SocioFóra a 8. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD Pozvánka v .pdf Prihlásiť sa môžete priamo na tomto linku:    

NECITLIVÉ VYKONÁVANIE SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V PRÍPADOCH ODOBERANIA DETÍ

SocioFórum ako člen Koalície pre deti vyjadruje súhlas s nasledovným stanoviskom: Koalícia pre deti je pobúrená medializovaným necitlivým zákrokom štátnych úradníkov v prípade Marca. Rozumieme vlne negatívnych reakcií, ktoré vyvolalo video zaznamenávajúce priebeh tohto zákroku a sme presvedčení, že jeho priebeh bol v príkrom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. Zákrok považujeme za absolútne nevhodný a

V Banskej Bystrici otvorili štvrté Centrum včasnej intervencie

V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta zaznamenali v minulom roku 1 200 pôrodov. Z tohto celkového počtu bolo 116 predčasných a celkovo sa v kraji narodilo až 350 patologických novorodencov s rôznymi zdravotnými problémami. Včasnou intervenciou je možné podchytiť problémy týchto detí a ich rodičov tak, aby boli následky do budúcnosti minimalizované. Na Slovensku fungujú už tri centrá včasnej intervencie:

Odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre vládu SR odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím. Sú výsledkom konštruktívneho dialógu a niekoľkoročnej práce tímu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a ďalších mimovládnych organizácii. Nadáciu SOCIA, ľudí zo Slatinky a Maroša Matiaška z Mental Disability Advocacy

V Trenčianskom kraji na ceste ku komunitnému bývaniu

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. V Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie za účasti odborníkov a pracovníkov nadácie SOCIA. Pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb boli v kraji zvolené dve zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS

Projekt CVI zaradený medzi osem najlepších

Projekt Centier včasnej intervencie na Slovensku realizovaný nadáciou SOCIA bol v rámci iniciatívy The Zero Project Analysis, hĺbkového výskumu inovatívnych programov a postupov so zameraním na krajiny strednej a východnej Európy, zaradený medzi osem najlepších. Viac o Social Innovations in Early Childhood Intervention. Ďalšie informácie o iniciatíve The Zero Project.