• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

21. októbra 2015, konferencia: Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie

radi by sme Vám odporučili neformálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2015 v Bratislave.

Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO (sociálna a enviromentálna oblasť) a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Podujatie je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií.

Na konferenciu sa dá prihlásiť do 14. októbra na uvedenom linku: http://bit.ly/1Mm9Er5

SFM-konferencia 2015_pozvanka na konferenciu Ano da sa to! – inšpiratívne podujatie

Program konferencie a postupné predstavovanie rečníkov môžete nájsť na stránke usporiadateľa.

S prianím pekného dňa, za organizačný tím

Eva Ščepková
externá komunikácia
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
tel/fax: +421 48 414 5259
mobil: +421 908 565 464
scepkova@ekopolis.sk

 

Poďakovanie za ľudskosť všetkým dobrovoľníkom i profesionálom za pomoc v núdzi

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom i profesionálom, ktorí poskytovali a poskytujú humanitárnu pomoc  ľuďom v núdzi  na rôznych miestach Európy. Chceme ich povzbudiť, aby ešte vydržali.

Sociálni pracovníci, ktorí sa u nás doma dennodenne stretávajú s ľudskou biedou a utrpením  oceňujú  Vaše nasadenie a obetavosť. Z vlastnej skúsenosti vedia, aké je to ťažké a bolestné, ak človek nemôže pomôcť a povzbudiť ľudí, ktorí sú na dne svojich síl a bojujú o holý život. Sme presvedčení, že už bolo dosť obetí, aby aj politici pochopili, že zvíťaziť musí  prirodzená solidarita a ľudská spolupatričnosť.  Nič iné nie je tak dôležité.

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien nie je humanitárnou organizáciou. Zoči – voči prebiehajúcej katastrofe vyzývame ľudí i organizácie, aby podporili vyhlásené zbierky našich najaktívnejších humanitárnych organizácií.  Oni ešte svoje aktivity  neukončili, ale už teraz svojou prácou vydávajú svedectvo  nielen o sebe, ale o nás všetkých.

Ak máte pocit, že iba slová nestačia a chcete aj finančne prispieť organizáciám, ktoré sústredili svoju činnosť na humanitárnu pomoc utečencom, kontakty nájdete na webovej stránke Výzvy k ľudskosti alebo môžete kliknúť priamo sem: prehľad organizácií a zbierok aj s pomenovaním účelu z webovej stránky Výzvy k ľudskosti

 

Najrýchlejšia a najjednoduchšia pomoc je poslanie SMS:

–          s textom DMS UTECENCI na číslo 877 (Slovenská katolícka charita)

–          s textom DMS CLOVEK na číslo 877 (Človek v ohrození)

–          bez textu na číslo 836 (Magna)

 

Ďakujeme

socia_ludskost

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Legionárska 13
83104 Bratislava

www.socia.sk

Workshopy – Akreditácia MNO

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na sériu workshopov v krajských mestách SR.

Hlavným cieľom workshopov je predstaviť Vám model otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií a získanie spätnej väzby od Vás.

Ďalšími témami workshopov sú:

  • návrh zákona o centrálnom registri MNO
  • príležitosti pre MNO v operačných programoch eurofondov na obdobie 2014 – 2020
  • aktivity ÚSV ROS (elektronická hromadná žiadosť, modul dotačných schém, otvorené dáta, participácia MNO pri tvorbe verejných politík)

Viac informácií o mieste a čase konania workshopov ako aj možnosť prihlásiť sa je na stránke ÚSV ROS. 

Pozor, na seminár v Bratislave sú už kapacity naplnené. V prípade záujmu odporúčame zúčastniť sa v Trnave, Nitre alebo iných mestách.

Prosím, rezervujte si čas a príďte sa s nami podeliť o Vaše postrehy, námety a požiadavky. Tešíme sa na tvorivú diskusiu.

Výstupy projektu AMNO

Národný projekt Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií doteraz vďaka všetkým jeho cenným účastníkom zaznamenal niekoľko míľnikov, ktoré sú zachytené formou výstupov. Viac informácií ako aj vypracované analýzy nájdete na stránke Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

LIENKA POMOCI pokračuje

Ministerstvo vnútra SR v týchto dňoch predĺžilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci pod registrovým číslom 000-2014-019392 až do 31.7.2016. Rozhodnutie nájdete tu.

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek, možností je veľa:

– pošlite sms v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach všetkých operátorov)
– staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
– staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX, pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov
– staňte sa partnerom kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA 2014 – mediálne úspešná kampaň je výborný spôsob ako podporiť PR Vašej firmy

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi sa s Vami budeme rozprávať (lienkapomoci@socia.sk).

ĎAKUJEME!

Predĺženie povolenia zbierky Lienka pomoci 2015-2016

EASPD a konferencia SocioFóra

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu SocioFóra spolu so 7. Fórom poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD v termíne 7. – 8. septembra 2015 v Bratislave.

PROGRAM a pozvánka

NÁVRH na rozdelenie zákona na 3 zákony

Návratku vyplňte cez internet po kliknutí na tento text.

Viac informácií nájdete na stránke SocioFóra: