• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Výstupy z konferencie Design for All

Od decembra 2021 sme boli zapojený do projektu Design for All spolu s organizáciami z Maďarska a Česka – Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP).

26. januára 2023  sa uskutočnilo záverečné podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku“.

Na stretnutí zazneli informácie a skúsenosti z jednotlivých krajín s legislatívnym nastavením a mapovaním prístupnosti v zapojených krajinách. Nižšie nájdete všetky prezentácie.

Gabor Petri, koordinátor projektu, MEOSZ: Čo sme robili v tomto projekte a prečo?

Dagmar Lanzová, architektka, NRZP, Česko: Prístupnosť v Českej republike a výsledky projektu Dizajn pre všetkých

Natália Filová, CEDA FAD STU: Krátka predstavenie situácie na Slovensku.

Aktivisti z Košíc, DK Partia: Skúsenosti s monitorovaním prístupnosti verejných miest.

Mária Machajdíková, SOCIA: Ako môžu fondy EÚ skutočne podporiť prístupnosť v rokoch 2021 – 2027?

Tamás Laki, architekt: Prečo potrebujeme súbor nástrojov prístupnosti?

Melinda Faragó, právnička v oblasti ľudských práv: Ako môžu právne návrhy podporiť prístupnosť – príklad MEOSZ

Daniel Casas, referent pre prístupnosť, Európske fórum zdravotne postihnutých: Ako Európska únia podporuje prístupnosť v členských štátoch?

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Ako by mohli vyzerať kritéria prístupnosti

V nadväznosti na naše aktivity v septembri  – výstupy z konferencie Nezávislý život a pripomienkovanie Návrhu základného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027, sme absolvovali niekoľko stretnutí so zástupcami Gestora horizontálnych priorít na MPSVR a zástupcami CKO. Spolu s nami aj kolegovia z CEDA a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Cieľom našich stretnutí ponúknuť spôsoby ako zabezpečiť, aby finančné prostriedky z eurofondov prispievali k implementácií Dohovoru a teda skutočne pomáhali zvyšovať prístupnosť na Slovensku. Spoločne diskutujeme o niektorých opatreniach:

 • zvyšovať informovanosť o tom, že prístupnosť a bezbariérové užívanie sa týka všetkého – cez rôzny vzdelávania pracovníkov, ktorí pomáhajú pri prípravách projektových zámerov, nastavovaní výziev a podobne.
 • prístupnosť ako diskvalifikačné kritérium – upozorňujeme, že to nie sú len stavby určené pre špecifickú skupinu ľudí, ale aj pri zatepľovaní a výmene vstupných dverí je potrebné financovať také riešenia, ktoré budú bezbariérové.
 • zjednodušenie kontroly investičných projektových zámerov zavedením samostatnej prílohy o riešení prístupnosti pri novostavbách aj rekonštrukciách všetkých typov stavieb. Na základe skúseností z iných krajín navrhujeme urobiť to formou „checklistu“.

CEDA ponúka svoje odborné kapacity v rámci národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania a tak dúfame, že pre Gestora HP ako aj CKO/MIRRI to je dobrá ponuka. 

Príklady hodnotenia prístupnosti budov a návrhy, ktoré poslúžili ako inšpirácia pre checklisty.

 • Hodnotenie prístupnosti vysokých škôl

https://p-un.sk/wp-content/uploads/2021/09/UNIALL_01_SK_hodnotenie_pristupnosti_VS_publikacia.pdf

 • Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení

https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf

 • Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Univerzalne_navrhovanie_objektov_komunitnych_socialnych_sluzieb.pdf

 • Katalóg architektonických štúdií ZSS (plán obnovy a odolnosti)

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/katalog-architektonickych-studii/

 • Hodnotenie bezbariérovej prístupnosti budov na Slovensku z hľadiska univerzálneho navrhovania

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2022/08/V4_Good-practice-report-SVK_final-ISBN.pdf

Záverečná konferencia projektu Design for All

V mene medzinárodného konzorcia organizácií osôb so zdravotným postihnutím vás srdečne pozývame na naše podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku„.

Organizátormi podujatia sú Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko), Nadácia SOCIA (Slovensko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP).

Online podujatie sa uskutoční 26. januára 2023 od 9:00 do 12:00 hod.

Tlmočenie bude k dispozícii v českom, slovenskom a maďarskom jazyku. Na podujatí prednášajúci predstavia zistenia analýz prístupnosti na národnej úrovni, ktoré pokrývajú Česko, Maďarsko a Slovensko.

prihlasovať sa môžete tu: https://forms.gle/MxZ7GQpeBZvKoNNr9

PREDBEŽNÝ PROGRAM
9.00 – 9.15 – Úvodné vystúpenia

 • Ágnes Kovács, prezidentka, MEOSZ, Maďarsko
 • Pál Szekeres, štátny komisár pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Maďarsko

9.15-9.35: Čo sme robili v tomto projekte a prečo? – Gabor Petri, koordinátor projektu, MEOSZ

Predstavenie krajín
9.35-10.05: Skúsenosti českej Národnej rady zdravotne postihnutých (NRZP, Česko)

 • Dagmar Lanzová, architektka: Prístupnosť v Českej republike a výsledky projektu Dizajn pre všetkých

10.05-10.35: Skúsenosti Nadácie SOCIA a našich partnerov, Slovensko

 • Natália Filová, CEDA FAD STU: Krátka predstavenie situácie na Slovensku.
 • Aktivisti z Košíc, DK Partia: Skúsenosti s monitorovaním prístupnosti verejných miest.
 • Mária Machajdíková, SOCIA: Ako môžu fondy EÚ skutočne podporiť prístupnosť v rokoch 2021 – 2027?

10.35 – 10.55: Prestávka

10.55 – 11.25: Skúsenosti mesta MEOSZ, Maďarsko

 • Tamás Laki, architekt: Prečo potrebujeme súbor nástrojov prístupnosti?
 • Melinda Faragó, právnička v oblasti ľudských práv: Ako môžu právne návrhy podporiť prístupnosť – príklad MEOSZ

11.25-11.35: Daniel Casas, referent pre prístupnosť, Európske fórum zdravotne postihnutých: Ako Európska únia podporuje prístupnosť v členských štátoch?

11.35-12.00: Otázky a odpovede

Konferenciu môžeme zrealizovať v rámci medzinárodného projektu Design for All a preto je pre účastníkov zadarmo.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Podporujú eurofondy prístupnosť v Európe?

Nemôžeme si dovoliť financovať ďalšie bariéry!“ – Podporujú fondy EÚ prístupnosť v Európe?

S takýmto odkazom sme pod záštitou slovenskej europoslakyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej navštívili Európsky parlament v Bruseli 6. decembra 2022.
Stretnutia sa zúčastnili viacerí europoslanci.

Vznikla tam zvláštna situácia, kde miestnosť, ktorú pre tento event EP pripravil nebola úplne prístupná. Boli sme tak jasným dôkazom toho, že ani jedna z najvyšších inštitúcií v EÚ, nepočíta s tým, že rečník by mohol byť používateľom vozíka. Vznikla tak zaujímavá situácia, keď sme poslúžili ako živý dôkaz pre predsedníčku EP, že niečo s tým treba robiť.

Záznam z podujatia si viete pozrieť tu.

Program:

10.00-10.10 Privítanie hostiteľkou europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou, Slovensko

10.10-10.15 Pripomienky poslankyne EP Radky Maxovej, Česko

10.15-10.20 Prečo sme robili tento projekt? – Gabor Petri (MEOSZ)

10.20-10.30 Daniel Casas, Európske fórum zdravotne postihnutých (EDF) hovorí o politikách prístupnosti v kontexte EÚ – kde sme teraz a kam by sme mali smerovať?

10.30-10.50 Prezentácia výsledkov projektu z Maďarska, Slovenska a Česka, ktorú prednesú Gabor Petri (MEOSZ), Mária Machajdíková (SOCIA) a Ondřej Folk (NRZP)

10.50-11.00 Prezentácia Susanne Bosman, Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva

11.00-11.40 Diskusia za okrúhlym stolom s

 • Katrin Langensiepen, poslankyňou Európskeho parlamentu,
 • poslancom EP Steliosom Kympouropoulosom
 • Inmaculada Placencia Porrero, hlavná odborníčka na zdravotné postihnutie a začlenenie, Európska komisia
 • Bendegúz Nagy architekt a rehabilitačný inžinier, podpredseda MEOSZ
 • Daniel Casas, referent pre prístupnosť spoločnosti EDF
 • Nadia Hadad, členka predstavenstva ENIL

11.40-11.55 Otázky z pléna
11.55            Záver

 

 

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

webinár pre odborníkov: AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

Pozývame Vás na online webinár

AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

utorok 29. novembra 2022  v čase od 8:00 – 10:00

Obsah webinára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU.

Webinár je určený pre pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizáciou investičných projektov týkajúcich sa verejných budov a priestorov.

 

Obsah webinára:

 • Univerzálne navrhovanie – Legislatíva a nároky osôb so zdravotným postihnutím
  • Nová stavebná legislatíva a bezbariérové užívanie
  • Nová EU technická norma
 • Prečo sú potrebné audity prístupnosti?
  • Monitoringy v teréne, príklady z praxe
 • Prístupnosť ako vylučovacie kritérium v novom programovom období 2021-27
  • Implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako základná podmienka pre čerpanie finančnej podpory
  • Návrhy kritérií / checklisty

 

Lektorky:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – CEDA FAD STU,
Mgr. Maria Machajdíková, SOCIA

 

Prihlasovať sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/PLDup2tFY2sif5WXA

 

 

Webinár by sme zrealizovali v rámci medzinárodného projektu Design for All a preto by bol pre účastníkov zadarmo.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Podpora M. Matiaška na funkciu VOP

Pripojili sme sa k nasledovnému listu poslancom NR SR s vyjadrením podpory kandidátovi na funkciu Verejného ochrancu práv JUDr. et. Bc. Marošovi Matiaškovi, LL.M..

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční voľba verejného ochrancu práv.

Pred touto voľbou si Vás dovoľujeme osloviť, aby sme zdôraznili dôležitosť tejto funkcie pre ochranu ľudských práv všetkých občanov v Slovenskej republike a potrebu jej obsadenia kandidátom, ktorý má predovšetkým odborné a praktické skúsenosti v presadzovaní práv.

V mene nižšie podpísaných organizácií, odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí verejného života, vyjadrujeme verejnú podporu kandidátovi JUDr. et. Bc. Marošovi Matiaškovi, LL.M..

Považujeme ho za najvhodnejšieho z trojice kandidátov na túto funkciu.

Maroš Matiaško je dlhoročne rešpektovaný právnik a advokát, ktorý aktívne a prakticky presadzuje dodržiavanie ľudských práv na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni. Okrem právneho vzdelania, Maroš Matiaško má aj vzdelanie v oblasti psychológie, sociálnej práce a filozofie, čo výrazne rozširuje jeho odborný vhľad, prístup k danej problematike, ale aj konkrétnym ľuďom, ktorým ako právnik pomáha.

Maroš Matiaško má pracovné skúsenosti ako expert a právnik z viacerých významných medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv. Jeho životná skúsenosť je výnimočná. Pracoval ako právnik kancelárie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Spolupracoval s kanceláriou Verejnej ochrankyne práv, aj s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím a má znalosti z fungovania úradov na ochranu ľudských práv. Má tiež bohaté skúsenosti z prípravy legislatívy, spolupracoval na tvorbe rôznych legislatívnych zmien na Slovensku a aj v Českej republike, ktoré pomohli zlepšiť štandard ochrany práv tisícov ľudí v zraniteľnej situácii.

Je taktiež činný a rešpektovaný ako odborník na ľudské práva. Potrebné je najmä zdôrazniť, že je autorom jedinej monografie na Slovensku a v Čechách, ktorá sa venuje problematike zlého zaobchádzania, téme, ktorá veľmi dôležitú časť pôsobnosti verejného ochrancu práv.

Maroš Matiaško sa vo svojej každodennej profesionálnej práci, bez rozdielu, venuje rôznym cieľovým skupinám – od detí, cez ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí s duševnými poruchami, seniorom, marginalizovaným komunitám a ďalším ohrozeným skupinám obyvateľov.

Medzi najvýznamnejšie ľudskoprávne úspechy z jeho dlhoročnej praxe, ktoré mali dopad na systémové zmeny nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, by sme radi zdôraznili:

 1. Prelomový rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa týkal práv dieťaťa s Downovým syndrómom na vzdelanie v inkluzívnom prostredí. Vďaka tomuto rozsudku sa vytvorili predpoklady na rovnaké zaobchádzanie s deťmi so zdravotným postihnutím na slovenských základných školách.
 2. Nález Ústavného súdu ČR v prípade zabezpečenia sociálnych služieb pre ľudí s poruchou autistického spektra. Ústavný súd po prvýkrát v histórii uznal povinnosť štátu zabezpečiť sociálne služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Prípad viedol k výraznému zlepšeniu situácie v sociálnych službách pre stovky ľudí s poruchou autistického spektra.
 3. Prelomové rozhodnutie orgánu OSN proti Slovensku v prípade mladej ženy, ktorá bola nezákonne obmedzovaná v sieťovej posteli v zariadení sociálnych služieb. Ide o vôbec prvé rozhodnutie vo vzťahu k nezákonnosti sieťových postelí na celom svete.
 4. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade seniora, ktorému bolo nezákonne zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony a bol nezákonne umiestnený v zariadení sociálnych služieb. Prípad viedol k zmene zákona o sociálnych službách v Českej republike a k významnému posilneniu práv seniorov a aj ľudí so zdravotným postihnutím v Česku, ale aj na Slovensku.
 5. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade zlého zaobchádzania s mladým mužom s duševným ochorením počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ide o prvý prípad v Českej republike a na Slovensku, kedy Európsky súd pre ľudské práva vymedzil pravidlá pre používanie obmedzujúcich opatrení a zdôraznil princíp prevencie pred represiou.
 6. Rozhodnutie Európskeho výboru pre sociálne práva v prípade práv detí, ktoré v súdnych konaniach nemali nárok na právnu pomoc. Ide o prelomové rozhodnutie, ktoré v priestore celej Európy premenilo pohľad na právnu pomoc pre všetky deti, bez ohľadu na ich vek.
 7. Rozhodnutie Európskeho výboru pre sociálne práva v prípade nezákonného umiestňovania detí do troch rokov v nevyhovujúcich ústavných zariadenia v Českej republike. Rozhodnutie viedlo k začatiu deinštitucionalizácie ústavov pre deti do troch rokov a k zaisteniu rodinnej starostlivosti namiesto ústavov.

Tieto ľudskoprávne rozhodnutia a prelomové rozsudky zmenili pozitívne život množstva detí, mladých dospelých, dospelých ľudí a seniorov na Slovensku a aj v zahraničí a svedčia o významnom dosahu práce Maroša Matiaška. O jeho práci taktiež svedčí skutočnosť, že je na Slovensku opakovane rozpoznaný ako sociálny inovátor a bol aj jedným z troch nominantov Slovenskej republiky do Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).

Jeho doterajšie pôsobenie, morálna integrita, apolitickosť, jasná vízia ochrany ľudských práv a orientácia na pomoc konkrétnym ľuďom, ale zároveň aj vplyv na systémové zmeny nás dlhoročne utvrdzujú v tom, že je to najlepší kandidát na Verejného ochrancu práv.  Maroš Matiaško spĺňa tie najvyššie štandardy na uvedenú pozíciu a konzistentne a vytrvalo zastupuje záujmy všetkých ľudí, ktorých práva sú ohrozené a bezpodmienečne pri nich stojí. Bez rozdielu.

Maroš Matiaško je pre nás osobou, ktorá spĺňa všetky predpoklady byť kompetentným a zodpovedným Verejným ochrancom práv, a z týchto dôvodov mu vyjadrujeme verejnú podporu a prosíme aj o jeho podporu v nadchádzajúcej voľbe Verejného ochrancu práv.

Náš podporný list nájdete aj v prílohe tohto emailu.

S úctou,

Agentúra podporných služieb, Žilina, PhDr. Soňa Holubková

Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava, Inklúzia, PhDr. Viera Záhorcová, PhD.

ALŽBETIN DOM o.z., Ing. Eva Nováková, PhDr. Mária Gdovínová

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie,

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., PhDr. Erika Tichá, PhD.

Asociácia pre duševné zdravie, o. z., Mgr. Zuzana Šeminská

Betánia Senec, n. o., Mgr. Jana Šuranová

Centrum bezbariérovej komunikácie, Mgr. Róbert Šarina

Centrum podpory deinštitucionalizácie, doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, MUDr. Marcela Strhárska

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.

Forum for human rights, Mgr. Alexandra Dubová

Integra, o. z., Ing. Jana Hurová, PhD.

Liga za duševné zdravie v SR, JUDr. Andrej Vršanský

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, RNDr. Branislav Mamojka

Návrat, o.z., Mgr. Marek Roháček

Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike, Mgr. Andrea Madunová

OZ Odyseus, Mgr. Dominika Jasekova

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, JUDr. Milan Štubňa, PhD.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Ing. Monika Fričová

Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), Mgr. Nina Beňová, PhD.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Mgr. Lucia Cangárová

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Slobodná demokratická škola; Radosť zo života, Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Mgr. Vladislav Matej, PhD.

Výskumné a školiace centrum bezbarierového navrhovania, FAD STU, doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Ťahanovská záhrada, PaedDr. Lenka Mazáková

TENENET, o.z., PhDr. Elena Kopcová, PhD.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ing. Milan Měchura

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, PhDr. Iveta Mišová

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, JUDr. Beáta Slováková, Ing. Edit Lanstyák

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch, Mgr. Anita Nagyová

 

Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. vysokoškolský učiteľ

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. sociálny pracovník

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. vysokoškolská učiteľka, sociálno-zdravotná oblasť

Mgr. Roman Mojš, sociálny pracovník

PhDr. Mária Nádaždyová, expertka na sociálnu oblasť

Mgr. Denisa Nincová, sociálna pracovníčka

MUDr. Darina Sedláková, MPH, členka Správnej rady Európskych líg proti rakovine,

členka Správnej rady Európskej aliancie verejného zdravia

Mgr. Adriana Strečanská, sociálna pracovníčka