• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým

Ľudia so znevýhodnením a rozvoj sociálnej oblasti pre nás nie je náhodným obsahom.

Poznáte nás. Dlhodobo sa tejto oblasti venujeme a snažíme sa o ovplyvňovanie zákonov, služieb a podpory pre tých, ktorých vnímame ako krehkých.

Krehkých aj preto, že:

 • nie sú silnou organizovanou skupinou, ktorá si vybojuje čo potrebuje, aby mohli žiť bežný život,
 • pre ľudí, žijúcich rýchly život sú ľudia so znevýhodnením takmer neviditeľní,
 • sú na pomedzí viacerých systémov, ktoré by im mali pomáhať, ale nefungujúce prepojenie ich robí ešte krehkejšími.

Rozvíjame služby pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, snažíme sa aj o kvalitu týchto služieb.

Spolupracujeme na podpore mladých ľudí so znevýhodnením zo systému vzdelávania do pracovného a samostatného života.

Hľadáme cesty a riešenia pre nezávislý život detí aj dospelých so zdravotným postihnutím a ich blízkych vo všetkých oblastiach bežného života.

Ukazujeme na možnosti prevencie či skorého podchytenia nastupujúcich problémov s pamäťou vo vyššom veku a možnosti aktívneho starnutia, ale aj na potrebu rozvoja terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov ako aj podporu pre tých, ktorí svojich blízkych opatrujú doma.

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým. Svojimi 2% môžete podporiť veci, ktoré robíme.

https://www.socia.sk/ako-nas-podporit-new/, Tlačivo: https://cutt.ly/fDI8rZi

Inklúzia znamená…. Svetový deň Downovho syndrómu

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2012 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. V pondelok 21. marca 2022 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Cieľom je šíriť osvetu o ľuďoch s Downovým syndrómom, a tak prispieť k vyššej kvalite ich života – lepšími podmienkami na vzdelanie, zamestnanie, začlenenie a prijatie spoločnosťou v každej oblasti života.

Tento rok sa kampaň #WDSD nesie v znamení „Inklúzia znamená…“ (#inclusionmeans). Deklaruje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú byť na okraji spoločnosti, ale sú súčasťou nás všetkých. Ľudia s Downovým syndrómom majú byť v centre záujmu spoločnosti nielen v tento deň, ale počas celého roka, aby sa stali prirodzenou súčasťou našich životov.

„Témou „Inklúzia znamená…“, ktorá v týchto dňoch rezonuje v médiách a na sociálnych sieťach, a ku ktorej sa vyjadrujú aj samotní ľudia s Downovým syndrómom a tí, ktorí im dali šancu a prijali ich do svojich školských, športových či pracovných tímov, chceme ukázať, že prijatie človeka s Downovým syndrómom je obohacujúce pre všetky strany a túto spoločnosť jednoznačne poľudšťuje.“, hovorí Mária Srnáková zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudí s Downovým syndrómom vnímam ako láskavých, empatických, ľudských a oddaných priateľov. Robia svet rozmanitejší, zaujímavejší a nápaditejší. Pracujú v reštauráciách, v rôznych službách, sú svedomití a lojálni zamestnanci. O svojom talente nás presviedčajú na medzinárodných súťažiach v tanci, športe, či výtvarnom umení. Je v nich veľký potenciál. Verejnosť by mala dať šancu sebe aj im na bližšie spoznanie sa a rovnocenné partnerstvo s rešpektom.“, hovorí Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, r. s. p.

V kontexte súčasnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine potreba prijatia a pochopenia ľudí má ďalší silný rozmer. „V týchto dňoch nesmieme zabúdať, že prichádzajú na Slovensko ľudia s špecifickými potrebami. Nielen individuálne, ale už nás kontaktujú aj veľké organizované skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Máme nádej, že aj 10 rokov cieleného zvyšovania povedomia o potrebách ľudí s Downovým syndrómom, pripravilo našu verejnosť na prijatie aj tých najzraniteľnejších utečencov.“ dodáva Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Aj v roku 2022 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy #PonozkovaVyzva obliekli 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS)
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)

Opis fotky nie je k dispozícii.

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

V polovici februára sme sa stretli na konferencii Tranzitný program – Príležitosť na zmenu, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.  Cieľom konferencie bolo predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života. Na konferencii sme predstavili sme výsledky programu a skúsenosti našich klientov, ich príbuzných a zamestnávateľov. Veľmi jasne sa ukázala nevyhnutnosť spolupráce, ale aj prekonania prvotných obáv a to na všetkých stranách.

Prinášame videozáznamy z jednotlivých blokov konferencie a krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu, ako aj krátky dokumentárny film Kataríny Kočalkovej.

 

Program a video záznamy z konferencie:

Výzvy a ako na ne reagujeme

 • S akými výzvami sa stretávajú znevýhodnení mladí a systém ich podpory na Slovensku a v EÚ – Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Postoje smerom k ľuďom so znevýhodnením, čo to znamená byť inkluzívny (pre človeka, komunitu) – Soňa Holúbková, Agentúra podporných služieb, o.z.
 • Tranzitný program – naša reakcia na výzvu – garantka programu Katarína Medzihorská a tím Tranzitného programu

Skúsenosti s Tranzitným programom

Panelová diskusia s klientmi tranzitného programu, ich príbuznými a zamestnávateľmi

 • Klienti Tranzitného programu a rodič
 • Želmíra Majerská, ŠZŠ a Praktická škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica
 • Martina Ľuptáková, TESCO STORES SR, a.s.
 • Róbert Schemmer, Superzoo

Panelová diskusia s partnerskými organizáciami

 • Miloš Šiška, Profesia spol. s.r.o.
 • Zuzana Láffersová, Lucia Sivoková, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Alexandra Fürješová, Centrum pre deti a rodiny ,,Margarétka“, Lučenec
 • Kristina Jánošíková, Štěpán Matuška, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., Praha, Česko

Čo ďalej?

 • Patrícia Maškulíková, MPSVR SR, Sekcia práce
 • Kamila Adamkovičová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky
 • Ľudmila Belinová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky

Krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu:

Dokumentárny film o spolupráci klientov a poradkýň Tranzitného programu „Zo školy do života“ od Katky Kolčalkovej: Cesta k nezávislému životu – Ján

Ponuka kurzov od našich priateľov Rytmusu

Rytmus – od klienta k občanovi  prichádza s marcovou ponukou online vzdelávacích kurzov aj na Slovensko, pretože jazyková bariéra je medzi našimi národmi minimálna a učiť sa môžete aj v teple svojho domova. Používajú užívateľsky jednoduchý Google Meet, a tak nemusíte nič sťahovať, či inštalovať.

Ponúkajú Vám príležitosť ako skvalitniť svoju prácu, efektívne zjednodušiť procesy, zvýšiť svoj pracovný výkon a minimalizovať stres. V lektorskom tíme nájdete aj Soňu Holúbkovú, ktorá získala cenu Biela vrana 2021 alebo aj ďalšiu Slovenku Relu Chábovú, ktorá sa primárne venuje témam spojených s plánovaním zamerané na človeka.

Prehľad všetkých kurzov zobrazíte TU.

uVdelávací program je určený tým, ktorí poskytujú podporu dospelým a deťom so zdravotným postihnutím. Profesionálom (sociálnym pracovníkom, pracovníkom v sociálnych službách, vedúcim pracovníkom, pedagogickým a poradenským pracovníkom, ale aj poskytovateľom neformálnej podpory a pomoci (rodičom, rodinným príslušníkom, priateľom).

Odporúčanie na tieto kurzy pridáva aj Sonička Holúbková – z Agentúry podporných služieb v Žiline a tiež členka našej správnej rady.

Pre viac informácií môžete kontaktovať priamo kolegov z Rytmusu:

Mgr. Ivan Pirohanič

ivan.pirohanic(zavinac)rytmus.org, +420 737 536 425

Otvorený list vláde SR

Pridali sme svoj podpis pod otvorený list premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi Krajniakovi o situácii v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila nielen počas pandémie, ale aj v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala koncom minulého roka. V liste viac ako 60 organizácií a viac ako 100 fyzických osôb upozorňuje na pretrvávajúce porušovanie práv a slobôd osôb odkázaných na sociálne služby, predovšetkým v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Sociálne služby sa im často poskytujú v prostredí, ktoré neumožňuje dodržiavanie ich práv a slobôd, a to aj napriek veľkej snahe a obetavej, a často nedocenenej práci zamestnancov aj poskytovateľov sociálnych služieb. Ide predovšetkým o neúčelové a historické budovy, kde napriek snahe humanizovať fyzické prostredie nie je vždy možné zabezpečiť ani bezbariérovosť, ani súkromie, ani dostatočný individuálny prístup podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby, a čo je najhoršie, niekde ani legislatívou dané požiadavky na prostredie objektov sociálnych služieb a protipožiarne opatrenia.

 

Tu si môžete prečítať Otvorený list

 

Tu môžete vyjadriť podporu a pridať svoj podpis pod otvorený list.

Vianoce 2021