• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Archives

Thomas van der Ven

Socia je prirodzeným výsledkom dlhotrvajúceho priateľstva ľudí, ktorí si dôverujú od prvého dňa (v roku 1993). Ich oddanosť a spoločný cieľ zostali nezmenené: podporovať solidaritu v slovenskej spoločnosti a slúžiť jej. Je pre mňa privilégium, že môžem byť súčasťou tohto úsilia od samého začiatku.

Andrej Jankuliak

Prečo som v správnej rade nadácie SOCIA? Presvedčili ma projekty, ktoré realizujú ľudia, ktorým verím.

Vladimír Labáth

V živote považujem za rozhodujúce venovať čas „veciam“, ktoré majú zmysel a perspektívu. Aktivity nadácie Socia sprostredkúvajú príležitosť, podporu a pomoc iným. Mne opakovane pripomínajú nezabúdať na iných, ktorí nemali v živote také šťastie ako ja. Považujem ich teda za hlboko zmysluplné.

Simona Bubánová

Soňa Holúbková

SOCIA je pre mňa symbolom odvahy a snahy podporiť nové a zmysluplné projekty v sociálnej oblasti. Získavať finančné prostriedky na túto oblasť je veľmi dôležité aj mimo vládnych zdrojov, inak by sa mnohé nové sociálne služby vôbec nemohli rozbehnúť.

Jaroslav Vittek

ING si globálne ako aj v rámci svojho pôsobenia na Slovensku uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a uplatňuje ju v rámci svojho podnikania ako jeden zo základných firemných princípov. Veľmi si vážim, že som predsedom správnej rady, i to že vzájomná spolupráca ING a SOCIE prináša výsledky prostredníctvom programov, ktorými dokážeme každoročne podporiť správnu vec a