Monthly Archives: október 2015

Tlačová konferencia k dobročinnému účelu 16. Plesu v opere

Nadchádzajúci 16. ročník Plesu v opere podporí zriadenie a prevádzku špecializovaného centra pre deti s poruchami vývinu, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok. Štvrté Centrum včasnej intervencie (CVI) pribudne v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete v tlačovej správe. Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru sa tento rok stala ambasádorkou dobročinného poslania Plesu v opere. Ako prvá napísala

Vyhlásenie výzvy na partnera pre zriadenie Centra včasnej intervencie

Nadácia SOCIA vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na partnerstvo pri zriadení Centra včasnej intervencie v regióne Banská Bystrica. Tu nájdete úplné znenie výzvy a formulár.