Monthly Archives: jún 2017

Šieste centrum včasnej intervencie otvorené

Vo  Fakultnej nemocnici s poliklinikou Trenčín sa v roku 2016 narodilo 2 180 detí. Z tohto celkového počtu bolo 185 s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. Na Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín bolo privezených z ostatných nemocníc Trenčianskeho samosprávneho kraja 93 detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. V rámci kliniky zaznamenávajú rastúci počet novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologických novorodencov.