• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: október 2017

Ako môžeme dosiahnuť, aby proces sociálnych zmien dostal „zelenú“?

Veľmi radi sme pomohli zorganizovať konferenciu s našimi partnermi z Platformy z Domova domov Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Medzinárodná konferencia sa uskutočnila 20. októbra 2017 v Bratislave.    V štyroch paneloch vystúpili odborníci zo Slovenska, ale aj zahraničia. Deinštitucionalizácia a kvalita v sociálnych službách je leitmotív pracovného života doc. Slavoja Krupu a aj

To, čo pre nás urobili, nezostarne

Kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorá potrvá od 16. októbra do 16. novembra 2017 Starších ľudí často vnímame iba ako dôchodcov, ktorých základná črta je vek a to, že poberajú financie od štátu. Aj keď sa k nim správame ohľaduplne, mnohokrát ich považujeme za pasívnych ľudí, neberieme ich vážne a zabúdame na to, čo všetko v