• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by kamila

Včasná intervencia v Európe

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien prispela k novému dokumentu o službe včasnej intervencie k Európskemu semestru. Celý dokument najdete tu.

Podnety a informácie MNO pre Európsky výbor pre sociálne práva

Spolu s ďalšími organizáciami (Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Validity) sme pripravili podnety a informácie mimovládnych organizácií pre Európsky výbor pre sociálne práva, ktoré sa majú zohľadniť pri prijímaní záverov týkajúcich sa desiatej správy o uplatňovaní revidovanej Európskej sociálnej charty predloženej vládou Slovenskej republiky. Celé znenie nájdete tu.

Pokračovanie konferencie Nezávislý život 2020

Na konci júna sa v našom kalendári už tretí rok udomácnil termín konferencie Nezávislý život. Minulé roky sme sa venovali príprave Alternatívnej správy pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ako aj dôležitým otázkam, na ktoré by mala slovenská vláda pri odpočítavaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím odpovedať. Tento rok priniesol zmenu vo vedení

Konferencia Nezávislý život 2020 – Aký by sme ho chceli?

Konferencia sa uskutoční 18. júna 2020 od 10.00 hod. Nestretneme sa osobne ako po iné roky, ale budeme spolu v online priestore. Konferenciu organizujeme spolu s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Radi by sme opäť počuli vaše

Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí

INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien dnes zverejnil spoločnú publikáciu s názvom Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí. V publikácii upozorňujeme, že štandardné zvyšovanie starobných dôchodkov vedie počas života dôchodcu k nižšej dostupnosti sociálnych služieb. Napríklad v období 2015-2018 klesol počet hodín nedotovanej opatrovateľskej služby, ktorú si mohol dôchodca zaplatiť,

L’Oréal Paris podporí pracovníkov v zdravotníctve a v zariadeniach sociálnych služieb

V rámci európskeho programu solidarity realizovaného skupinou L’Oréal na podporu boja proti koronavírusu, vyrobí značka L’Oréal Paris celkom 2 milióny hydro-alkoholových čistiacich gélov na ruky, ktoré rozdá ambulantným lekárom, nemocniciam a zariadeniam sociálnych služieb, ktoré sa starajú o seniorov. Nemocnice, ale aj ambulantní lekári a zariadenia sociálnych služieb zásadným spôsobom prispievajú k ochrane nás všetkých a denne