• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by kamila

Vyhlásenie – Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

Nadácia SOCIA podporila toto vyhlásenie. Nie je podrobnou analýzou všetkých problémov a možných riešení, ale je základom, od ktorého sa možno odraziť. Naznačuje najvážnejšie ťažkosti a hrozby a ponúka tiež prehľad organizácií, ktoré sa témam venujú a sú ochotné ponúknuť svoju pomoc pri ich riešení.   Celé vyhlásenie tu: https://clovekvohrozeni.sk/spajame-sa-pre-ochranu-zranitelnych-pred-covid-19/  

Návrhy na podporu

Viaceré organizácie odoslali list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny s konkrétnymi návrhmi, ako zmierniť dopady súčasnej mimoriadnej situácie na tých, ktorí prevádzkujú chránené dielne, chránené pracoviská a sociálne integračné podniky. Ďalšie informácie tu: http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/278-podpora-pre-chranene-dielne

Odporúčania pre krízovú situáciu

Niekoľko odborníkov z Fora pre ľudské práva (Maroš Matiaško), Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (Miroslav Cangár), nadácie SOCIA (Mária Machajdíková) a SocioFóra (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka) ako aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa rozhodli reagovať na mnohé otázky od poskytovateľov sociálnych služieb v tejto komplikovanej situácii. V záujme

My sa rozhodujeme

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. V sobotu 21. marca 2020 si pripomíname 15. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Medzinárodná spoločnosť Downovho

Easy Read – koronavírus

Pre ľudí s rôznym postihnutím sme pripravili Easy Read (ľahko čitateľný text) o koronavíruse. Text vznikol v spolupráci s Down Syndrome Association a Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku. Celý text tu:    

2. výročie smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Na spoločnom spomienkovom zhromaždení 21. februára 2020 v Bratislave povedal Marek Roháček za sociálnu oblasť: Sme krajina, kde máme veľký počet celoročných pobytových ústavov, kde tisíce seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí s duševnými problémami roky čaká na smrť namiesto toho, aby žili v komunite medzi nami s primeranou podporou. Ľudia v krízovej situácii potrebujú