• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by maria machajdikova

Alternatívna správa pre výbor OSN

V piatok 26. júla bola Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím v Ženeve zaslaná Alternatívna správa. Sme radi, že sme mohli v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím upozorniť na niektoré dôležité oblasti pri napĺňaní práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Veľkou pomocou nám boli aj podnety z konferencie Nezávislý

Stupavská konferencia – 17.-18.10. 2019

S veľkou radosťou Vám chcem oznámiť, že už dve stretnutia mali členovia prípravného výboru celoslovenského stretnutia – KONFERENCIE  mimovládnych neziskových organizácií,  občianskych iniciatív a aktérov občianskej spoločnosti ktoré s podnázvom Stupavská konferencia, organizujeme na jeseň tohto roka. Zástupca nadácie SOCIA, člena Nezávislej platformy SocioFórum je súčasťou prípravného výboru. Prípravný výbor dospel k veľkej zhode v otázkach: Pre koho je stretnutie

Konferencia Nezávislý život 2019 je za nami

Po roku sme sa zopakovali formát konferencie Nezávislý život, tentokrát s podnázov: Správne otázky. 25. júna 2019 takme 100 ľudí, zástupcov ľudí so zdravotním postihnutím, ich organizácií a podporovateľov či rodinných príslušníkov diskutovali na vybrané témy podľa jednotlivých článkov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Na jeseň tohto roku bude Výbor OSN pre

Návrhy pre ďalšie obdobie eurofondov

Slovensko posledný rok začalo pripravovať aktívne pripravovať novú partnerskú dohodu, ktorá bude základným rámcom na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021-2027. Nadácia SOCIA je členom Nezávislej platformy SocioFórum, o.z., ktorá združuje odborníkov a mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti. SocioFórum, ako strešná organizácia je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Konferencia NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2019

Nezávislý život— Správne otázky 25. júna 2019 Hotel Saffron, Bratislava Po roku Vás opäť pozývame diskutovať o nezávislom živote, zdieľať vzájomne svoje skúsenosti a pýtať sa správne otázky. Na jeseň tohto roku bude Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pripravovať sériu otázok pre Slovenskú republiku. Budú formulovať otázky, aby zistili, ako Slovensko pokročilo

Voľby do európskeho parlamentu – šanca pre všetkých

ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Sme radi, že môžeme predstaviť preklad MANIFESTU, ktorý pripravila organizácia Inclusion Europe. Cieľom dokumentu je, aby všetci, naozaj všetci, čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú európske voľby v roku 2019. Dokument má tri časti. Časť 1 a časť 2