• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • socia@socia.sk

Nezávislý život znamená, že všetci ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnaké možnosti voľby, kontroly a slobody ako ktorýkoľvek iný občan – doma, v práci či ako členovia komunity. To nevyhnutne neznamená, že ľudia so zdravotným postihnutím „si robia všetko sami“, ale znamená to, že akákoľvek praktická podpora by mala byť poskytovaná na základe ich vlastného výberu a snahy.

Publikácia Búranie mýtov o nezávislom živote sa zaoberá najbežnejšími mylnými predstavami o ľuďoch s postihnutím, o nezávislom živote a osobnej asistencii. Je určená každému, kto by sa chcel dozvedieť viac o nezávislom živote, ako ho vysvetľujú ľudia so zdravotným postihnutím.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/01/PSB-1.jpg" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/01/PSB-1.jpg" alt="" title="PSB"]
Publikácia SOCIÁLNA SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA  PSB prirucka vznikala postupne. Na spoločných pracovných skupinách sme sa snažili presnejšie vymedziť obsah a cieľ tejto sociálnej služby.

Zároveň sme sa venovali aj praktickým otázkam, ktoré musí riešiť poskytovateľ, objednávateľ aj prijímateľ tejto služby.
[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/12/pravo_na_byvanie.jpg" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/12/pravo_na_byvanie.jpg" alt="" title="pravo_na_byvanie"]

Predkladaná odborná publikácia Právo na bývanie sa zameriava na problém bývania v Slovenskej republike z dvoch perspektív. Prvá si kladie za cieľ predstaviť právny koncept práva na bývanie, ktoré je v medzinárodnom práve ľudských práv pevne ukotvené.

Druhá perspektíva je situačná v tom zmysle, že sa snaží pomenúvať aktuálnu situáciu na Slovensku.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/12/Vcasna-intervencia_letak.jpg" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/12/Vcasna-intervencia_letak.jpg" alt="" title="Vcasna intervencia_letak"]

Ako žijú rodiny? Rodina sa teší na narodenie dieťaťa. Dieťa sa však narodí so zdravotnými problémami. Rodičia majú veľa otázok a hľadajú odpovede. Odpoveďou je sociálna služba VČASNÁ INTERVENCIA. V letáku, ktorý sme pripravili, nájdete, čo je služba včasnej intervencie, pre koho je určená, ako postupovať, ak ju potrebujete.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/10/DI-case-study-obal.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/10/DI-case-study-obal.png" alt="" title="DI case study obal"]

Naša kolegyňa spolupracovala na prípadovej štúdii o synegickom efekte v rámci podpory cez štrukturálne fondy, a to konkrétne na prípade podpory deinštitucionalizácie - Deinštitucionalizácia sociálnych služieb alebo keď chýba synergia v praxi. Táto štúdia vznikla v rámci Národného projektu Parnetstvo, ktorý koordinoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V SOCIA sme pripravili aj skrátenú verziu v anglickom jazyku.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/10/Plagat-A3.jpg" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/10/Plagat-A3.jpg" alt="" title="Plagat-A3"]

Na základe podnetov a diskusií, ktoré začali na konferencii Nezávislý život - čo to pre mňa znamená v júni 2018 sme pripravili plagát a leták o základných princípoch nezávislého života. Obidva sú vo formáte vhodnom na tlač.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili o skúsenosti zo svojho života a pripomienkovali tento vznikajúci dokument. Ďakujeme aj Lucke Cangárovej za ilustrácie.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/10/obal-cl19.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/10/obal-cl19.png" alt="" title="obal cl19"]

Výbor OSN vydal Všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru o práva osôb so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity. Považujeme ho za tak zásadný dokument, že sme ho v spolupráci s Radou pre poradenstvo pripravili aj v ľahkočitateľnej verzii. Veľmi jasne hovorí o tom, čo znamená napĺňanie tohto článku pre štáty a pomenúva čo konkrétne znamená, ak človek chce žiť nezávisle a byť začlenený do komunity.

Pre našich priateľov v Česku sme v spolupráci s Quip-om pripravili aj českú verziu ľahkočitateľkého textu. Takto oslavujeme 100. výročie založenia Československa 🙂

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="124" data-height="150" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/04/DI-kniha-obal-e1523975186589.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2018/04/DI-kniha-obal-e1523975186589.png" alt="" title="Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť"]

Nadácia SOCIA kladie dôraz na komunitné služby. Posledné roky sa snažíme podporovať proces deinštitucionalizácie. Pri snahách o zmeny je vždy dôležité poznať situáciu, kde sa nachádzame a čo máme za sebou. Preto sme radi, že sme mohli vydať publikáciu Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike, ktorá takýto komplexný pohľad poskytuje. Skrátenú verziu sme vydali aj v anglickom jazyku.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/prakticky-sprievodca.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/prakticky-sprievodca.png" alt="" title="prakticky sprievodca"]

Uvedomujeme si, že nie je vždy jednoduché vyznať sa v spleti rôznych zákonov a ich paragrafov. Publikácia: Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, by mala svojimi informáciami pomôcť rodičom odpovedať si na rôzne otázky, ktoré súvisia s tým, aké podmienky musí splniť vaše dieťa pri poskytovaní dávok, príspevkov a služieb, kde a koho o ne môžete požiadať, ... Dúfame, že sa publikácia stane vašim pomocníkom pri uplatňovaní práv vášho dieťa so zdravotným postihnutím, a to aj pri vybavovaní na príslušných úradoch.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Ako_urcit_cenu_soc_sluzby2.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Ako_urcit_cenu_soc_sluzby2.png" alt="" title="Ako_urcit_cenu_soc_sluzby2"]

Financovanie sociálnych služieb je potrebné upraviť tak, aby v sektore existovali motivácie na inováciu služieb a zvyšovanie ich kvality. Ak použijeme zjednodušujúce prirovnanie, dnes panuje v sektore sociálnych služieb súťaž o najlacnejšiu dovolenku. Pričom víťazom nie je ten, koho zákazník odchádza najspokojnejší, ale ten, kto ho dokázal vrátiť domov za najmenej peňazí.

Takto začína Radovan Ďurana v publikácii: Ako určiť cenu sociálnej služby?

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/seniori_nahlad.jpg" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/seniori_nahlad.jpg" alt="" title="seniori_nahlad"]

Predstavujeme Vám leták, ktorý je jednoduchým návodom pre seniorov
a ich blízkych, ktorí sú odkázaní na pomoc, alebo už rozmýšľajú, čo
bude neskôr. Jednoduchý sprievodca pre seniorov, ktorí potrebujú pomoc

Odporúčame Vám k tomu brožúrku Potrebujem pomoc, čo mám robiť?, ktorú nájdete medzi našimi publikáciami.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/monitoring-barierovosti_obalka.jpg" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/monitoring-barierovosti_obalka.jpg" alt="" title="monitoring barierovosti_obalka"]
Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť publikáciu Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami. Je rozdelená na tri časti. Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi vysporiadavame – Slovenská republika, obyvatelia v Lučenci a Roman Vrábel, autor publikácie.
[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/volby-2016-obalka.jpg" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/volby-2016-obalka.jpg" alt="" title="volby 2016 obalka"]

Brožúra Plány. Realita. Sľuby. je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne služby sú dnes stále rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov. Nejaký druh sociálnej služby dostáva okolo 200 tisíc osôb.

Ponúkame Vám krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012 - 2016 a čo sľubujú strany na roky 2016 - 2020 v oblasti sociálnych služieb a pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Pridávame aj verziu prístupnú aj pre nevidiacich.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Plan_ucasti_obalka.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Plan_ucasti_obalka.png" alt="" title="Plan_ucasti_obalka"]

Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a Erlend Ellefsen, ktorí sa dlhé roky venujú práci s ľuďmi s kombinovaným postihnutím. Miroslav Cangár doplnil nórsku metodiku o analýzu individuálneho plánu z pohľadu slovenskej legislatívy.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/desatoro.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/desatoro.png" alt="" title="desatoro"]

Leták: Desatoro pre výber zariadenia pre seniorov Čo ďalej, keď to už v domácej starostlivosti o blízkych nejde? Kladiete si otázky ako môžete vybrať dobré zariadenie pre seniorov – nový domov pre svojich rodičov/starých rodičov? Veríme, že aj tento leták Vám pomôže informovať sa na dôležité veci, aby ste mohli urobiť dobré rozhodnutie, ktoré zariadenie je pre Vašich blízkych to najlepšie.  

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/potrebujem-pomoc.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/potrebujem-pomoc.png" alt="" title="potrebujem pomoc"]

V týchto dňoch (10/2015) sme aktualizovali a doplnili brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?
Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/Spolobilost.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/Spolobilost.png" alt="" title="Spolobilost"]

Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmov, presný popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne žiadosti.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/AOI.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/AOI.png" alt="" title="AOI"]

Publikácia o projektoch a dobrých príkladov z projektov realizovaných v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, v oblasti Rozvoj služieb v sociálnej oblasti v rokoch 2013 - 2015.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/Blokovy-grant-NFM.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/Blokovy-grant-NFM.png" alt="" title="Blokovy grant NFM"]

Blokový grant/Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku.

Publikácia o podporených projektoch v rámci Blokového grantu vo Fonde pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku. Projekty sa realizovali v období rokov 2008 - 2010.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/More-je-z-kvapiek.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/More-je-z-kvapiek.png" alt="" title="More je z kvapiek"]

More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci.

Publikácia obsahuje skutočné príbehy riešenia sociálnych problémov, ktoré svojou prácou napísalo 13 sociálnych pracovníčok v konkrétnych slovenských obciach. Príbehy sa dotýkajú okolo stovky ľudí, ktorým bola poskytnutá účinná pomoc. Publikácia bola vydaná v roku 2007.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/Deinstitucionalizacia.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/Deinstitucionalizacia.png" alt="" title="Deinstitucionalizacia"]

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady

Skrátené zhrnutie európskej štúdie je v slovenčine (2009). V plnom znení ide o najobsiahlejšiu štúdiu svojho druhu. Cieľom bolo zozbierať dostupné informácie o počte ľudí so zdravotným znevýhodnením, žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti v 28 európskych krajinách a identifikovať úspešné stratégie náhrady inštitucionálnej starostlivosti komunitnou, s dôrazom na ekonomické otázky spojené s týmto prechodom.

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="200" data-height="200" src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/komunitne_planovanie.png" data-img-src="https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2014/09/komunitne_planovanie.png" alt="" title="komunitne_planovanie"]

Mini príručka pre Komunitné plánovanie sociálnych služieb (2004)

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Sú to veľmi dôležité odpovede, pretože v nich je okrem iného skrytá aj odpoveď na otázku, koľko nových pracovných miest a kde sa vytvorí.